To ja Warszawa

poznajmy się lepiej

Aktualności Inwestycje

Rafał Trzaskowski zmienił zdanie, będą duże i przydatne inwestycje w Warszawie! Co powstanie zamiast kładki pieszo-rowerowej?

Zdjęcie Warszawy nocą | Fot. Adam Borkowski

W warszawskim ratuszu dojdzie do zmian w inwestycjach infrastrukturalnych. Korekta inwestycyjna ma objąć m.in. wycofanie się z budowy kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę za 180 mln złotych i przeznaczenie środków na bardziej przydatne inwestycje.

W tworzonym nowym planie inwestycyjnym pt. Warszawa w Budowie mają znaleźć się takie inwestycje jak,  dokończenie śródmiejskiej obwodnicy od ronda Wiatraczna do ronda Żaba. Projektowany odcinek obwodnicy śródmiejskiej ma długość ok. 5 km i miał być skończony kilka lat temu.

Kolejną ważną inwestycją w ramach zmian będzie budowa trasy tramwajowej między Wolą, Dworcem Zachodnim, Ochotą, Mokotowem i Wilanowem. Wszystko wskazuje, że do 2023 roku powstanie już cała nowa linia tramwajowa.

Wśród dużych inwestycji zaplanowano zadaszenie Trasy Łazienkowskiej (część śródmiejskiej obwodnicy) przy blokach mieszkalnych, co pozwoli przywrócić przestrzeń miejską dla mieszkańców a ruch samochodowy zostanie skierowany tunelem podziemnym. Inwestycja wyniesie koło 100 mln złotych.

Wszystkie wymienione inwestycje mogą być zrealizowane w ramach 1 kwietnia i obchodzenia prima Aprilis.